Forside

  Grundejerforeningen Lisbjerg Vænge har til formål at varetage medlemmernes grundejerinteresser, herunder

  • at administrere såvel nuværende som kommende fællesanlæg

   (gælder ikke rensningsanlæg, som har særskilte vedtægter – regnskab er dog inklusiv)

  • at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og evt. forbedring af fælleseje og fællesarealer

  • at påtale evt. overtrædelser af vedtagen husorden for grundejerforeningen

  • at sikre en tiltalende og harmonisk udvikling af hele området, samt
  • at løse øvrige opgaver, som et flertal af grundejerne måtte finde passende for at opfylde de krav som kommunen eller andre offentlige myndigheder måtte pålægge foreningen.
   • 1. års medlem = kasserer
   • 2. års medlem = næstformand
   • 3. års medlem = formand
  • Grundejerforeningen er omfattet af lokalplan 569.
  • Foreningens bestyrelse består af tre medlemmer. Posterne i bestyrelsen, ligesom bestyrelsesarbejdet i al almindelighed, går på tur.